Chia sẻ kinh nghiệm về Bơi sống còn và Bơi An toàn của chúng tôi

Vào ngày 29 tháng 6, chúng tôi được Tiến sĩ Vũ Kim Hoa, Phó Cục trưởng Cục Chăm sóc và Bảo vệ Trẻ em, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (MOLISA) mời để chia sẻ kinh nghiệm của chúng tôi về công việc bơi lội và an toàn nước tại một hội thảo được tổ chức tại Đà Nẵng...

Trung tâm Bảo trợ Trẻ em Huế – Tháng 8 năm 2017

Trung tâm bảo trợ trẻ em Huế- Những em nhỏ thích thú với Chuyến đi Mùa hè đến Cù Lao Chàm  trong khi Ba Trẻ em Lớn hơn thi đậu vào các Trường Đại học. Vào tháng 7, chúng tôi đã đưa những đứa trẻ ở Trung tâm Bảo trợ Trẻ em Huế đến tham quan Cù Lao Chàm, một nhóm đảo...