Chia sẻ kinh nghiệm về Bơi sống còn và Bơi An toàn của chúng tôi

6 Apr, 2020

Vào ngày 29 tháng 6, chúng tôi được Tiến sĩ Vũ Kim Hoa, Phó Cục trưởng Cục Chăm sóc và Bảo vệ Trẻ em, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (MOLISA) mời để chia sẻ kinh nghiệm của chúng tôi về công việc bơi lội và an toàn nước tại một hội thảo được tổ chức tại Đà Nẵng (miền trung Việt Nam). MOLISA được Thủ tướng Việt Nam giao nhiệm vụ dẫn dắt những nỗ lực nhằm giảm đuối nước ở trẻ em. Các cán bộ ở thành phố và tỉnh đã tham dự cùng với Tổ chức Y tế Thế giới và các Tổ chức Phi Chính phủ về an toàn nước khác.
Những người bạn của chúng tôi tại Tổ chức Swim for Life (Bơi để Sống) / Golden West cũng đã mời chúng tôi tham dự hội thảo phòng chống đuối nước ở tỉnh Quảng Bình vào tháng 7. Tại đó, chúng tôi đã trình bày mô hình nước mở, ít tốn kém trong việc phòng chống đuối nước đối cho các cán bộ ở Quảng Bình. Chúng tôi cũng đồng ý thành lập một diễn đàn “Hợp tác” để giúp chúng tôi làm được nhiều việc hơn khi cộng tác với các Tổ chức Phi Chính phủ Quốc tế vì chúng tôi có chung mục tiêu giúp giảm đuối nước ở trẻ em tại Việt Nam. Các Tổ chức Phi chính phủ Quốc tế cùng tham gia gồm có Dự án AWSOM, Swim for Life Việt Nam, Swim Vietnam, We Bloom, World Vision Vietnam và Hue Help (Bơi An toàn).

Continue reading

Test

This is a test post