Giới thiệu về Đoàn Quỳnh

5 Dec, 2017

Giới thiệu về Đoàn Quỳnh, Trợ lý Chương trình mới của chúng tôi.

Hãy cùng chúng tôi chào đón Đoàn Quỳnh, Trợ lý Chương trình mới của chúng tôi. Hue Help đã biết rất rõ về Quỳnh bởi vì cô ấy lớn lên từ Trung tâm Bảo trợ trẻ em Huế. Sau khi tốt nghiệp trường Đại học Kinh tế Huế, Quỳnh đã có kinh nghiệm làm kế toán cho một công ty tại địa phương trước khi gia nhập nhóm chúng tôi vào tháng 11 năm 2017. Quỳnh sẽ đảm nhiệm công việc tại cả Trung tâm Bảo trợ Trẻ em Huế và chương trình Bơi An toàn của chúng tôi. Trong tháng đầu tiên của mình, cô ấy đã bận rộn giúp chúng tôi những công việc hành chính và kế toán cuối năm khi chúng tôi kết thúc các chương trình của năm nay. Quỳnh cũng tổ chức những hoạt động cho trẻ em ở trung tâm, điều mà cô ấy rất thích.
Quỳnh nói: “ Tôi rất vui được gia nhập đội ngũ Hue Help. Tôi và các bạn của tôi ở Trung tâm Bảo trợ Trẻ em Huế được tổ chức Hue Help giúp đỡ trong nhiều năm. Khi tôi học đại học, Hue Help tiếp tục hỗ trợ học phí ở trường và các lớp học thêm cho tôi. Được làm việc với Hue Help có nghĩa là tôi có thể ở gần với các em và nơi mà tôi đã sống hơn 20 năm.”
Về phía chúng tôi, chúng tôi cực kỳ tự hào về những gì mà Quỳnh đạt được cho đến nay, và chúng tôi rất vui có cô ấy tham gia vào đội chúng tôi.

Continue reading

Test

This is a test post