Bơi An toàn năm 2016

19 Dec, 2016

Năm 2016 là một năm tuyệt vời cho dự án Bơi An toàn! Với việc tiếp tục hợp tác với Tổ chức Viện trợ Giáo hội Na Uy (NCA / NAV) và Hiệp hội Giáo viên Dạy bơi (STA), năm nay chúng tôi đã đào tạo:

101 Giáo viên

1.748 Học sinh

Tổng cộng, chúng tôi đã giúp đào tạo hơn 9.000 trẻ em và cấp chứng chỉ cho hơn 400 giáo viên kể từ khi chúng tôi bắt đầu chương trình Bơi An toàn vào năm 2011.

Dự án Bơi An toàn đào tạo các giáo viên địa phương trở thành các giáo viên dạy bơi. Sau đó, các giáo viên này tiếp tục dạy cho các trẻ em trong cộng đồng họ về nhận thức an toàn nước, kỹ năng cứu hộ và bơi lội trên cạn, giúp các em được an toàn khi ở gần nước. Ở Việt Nam, ước tính mỗi ngày có 32 trẻ em bị chết đuối.

Kể từ tháng 10 năm 2016, các đợt lũ liên tiếp ở miền Trung Việt Nam đã cướp đi sinh mạng của hơn 100 người. Vẫn còn nhiều việc phải làm để xây dựng sự kiên cường đối với thời tiết khắc nghiệt.

Chúng tôi đang có kế hoạch tiếp tục mở rộng sáng kiến ​​Bơi An toàn trong năm 2017. Bạn có thể giúp hỗ trợ chương trình đầy ý nghĩa của chúng tôi bằng cách quyên góp.

Xin cảm ơn.

#stopdrowning #drowningprevention #Vietnam #flood #swimmingforsafety

Continue reading

Test

This is a test post