Trung tâm Bảo trợ Trẻ em Huế – Tin Mới nhất, tháng 6 năm 2017

Trung tâm Bảo trợ Trẻ em Huế – Tin Mới nhất, tháng 6 năm 2017

Trung tâm Bảo trợ Trẻ em Huế – Tin Mới nhất, tháng 6 năm 2017 Công việc lâu dài của chúng tôi tại Trung tâm Bảo trợ Trẻ em ở Huế vẫn tiếp tục và chúng tôi vẫn đang hỗ trợ các em các phí ở trường, học phí và đồ dùng học tập. Kết quả học tập của các em tiếp tục...
Bơi An toàn năm 2016

Bơi An toàn năm 2016

Năm 2016 là một năm tuyệt vời cho dự án Bơi An toàn! Với việc tiếp tục hợp tác với Tổ chức Viện trợ Giáo hội Na Uy (NCA / NAV) và Hiệp hội Giáo viên Dạy bơi (STA), năm nay chúng tôi đã đào tạo: 101 Giáo viên 1.748 Học sinh Tổng cộng, chúng tôi đã giúp đào tạo hơn...