Gây quỹ cho Hue Help!

 

Hỗ trợ gây quỹ cho Hue Help, dù bạn ở nơi đâu!

Gây quỹ cho Hue Help

 

Có rất nhiều cách để bạn có thể giúp gây quỹ cho Hue Help! Tất cả quỹ quyên góp được sẽ được sử dụng để góp phần cải thiện sức khỏe, giáo dục và tương lai cho trẻ em ở Việt Nam.

Nếu bạn đang có kế hoạch tổ chức một sự kiện gây quỹ cho Hue Help, vui lòng liên hệ chúng tôi! Chúng tôi có thể cũng cấp các tài liệu quảng cáo và cũng có thể hỗ trợ quảng bá sự kiện của bạn.

 

Bạn đang tìm kiếm ý tưởng? Hãy tham khảo hai trang web sau:

* CauseVox – 101+ Fundraising Ideas

EventBrite – 100 Unique Fundraising Ideas

 Nếu không có ý tưởng nào trong số này phù hợp với bạn, hãy liên hệ chúng tôi!

Tạo một trang gây quỹ!

Tạo một trang gây quỹ miễn phí với JustGiving để gây quỹ trực tuyến. 

Giữ liên lạc…

Đăng ký để nhận bản tin cập nhật về hoạt động của chúng tôi 🙂