Bơi An toàn ở Hà Nội

6 Aug, 2017

Dự án thí điểm của chúng tôi tại thủ đô của Việt Nam bắt đầu vào tháng 7 với 11 giáo viên thể dục của các trường mẫu giáo, tiểu học hoặc trung học ở Quận Long Biên, hoàn thành khóa học IFSTA tập trung kéo dài 6 ngày. Bây giờ các giáo viên đang dạy an toàn nước và bơi cho 50 trẻ em của các trường học ở địa phương. Các giáo viên và trẻ em đã được Phòng Giáo dục Long Biên (DOET) tuyển chọn theo các tiêu chí của chúng tôi bao gồm trẻ em có nguy cơ, ví dụ: bởi vì những em đó sống gần sông Hồng, hoặc có hoàn cảnh khó khăn. Trẻ em – trẻ em trai và trẻ em gái từ 9-11 tuổi đã có thời gian tuyệt vời kể từ khi bắt đầu khóa học của mình vào ngày 1 tháng 8. Các em sẽ được học 18 bài học, mỗi bài trong 45 phút và đến cuối khóa học, chúng tôi hy vọng rằng phần lớn các em sẽ có thể bơi 25m, đứng nước, vẩy và nắm được các kỹ năng bơi sinh tồn khác, và hiểu cách làm thế nào đó để cứu một người gặp nạn mà không nguy hiểm đến sự an toàn của chính mình.

Chúng tôi xin cảm ơn Câu lạc bộ Phụ nữ Quốc tế Hà Nội đã đồng ý tài trợ cho chương trình thí điểm của chúng tôi. Chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn Trường Quốc tế Anh Quốc (BIS) Hà Nội vì đã cho chúng tôi sử dụng các cơ sở hồ bơi và phòng học tuyệt vời. Chúng tôi cũng xin cảm ơn các đồng nghiệp Việt nam ở Hiệp hội các Tổ chức Hữu nghị Việt nam (PACCOM) và Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội (DOET) và Sở Ngoại vụ Hà Nội đã giúp đỡ và hỗ trợ chúng tôi. Đó là một hành trình nhưng cuối cùng chúng ta đã đến đó!

Chúng tôi xin ngã mũ trước giảng viên tài năng của chúng tôi, thầy Phước Tường. Là một giáo viên biên chế của trường trung học ở Huế, thầy là một trong những người đầu tiên chúng tôi đào tạo hồi năm 2011. Thầy là một học viên “nổi bật” và trở thành một người đào tạo giáo viên. Chúng tôi rất vui vì thầy có thể giảng dạy cho khóa học dành cho giáo viên Hà Nội. Cuối cùng, cũng xin cảm ơn các cán bộ chương trình tài năng của chúng tôi My và Anh.

Continue reading

Test

This is a test post